Vijesti

Pripreme za NATO Konferenciju strateških vojnih partnera u Sarajevu


U periodu od 14.do 18.novembra 2023.godine u posjeti Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine boravio je izviđački tim NATO-a iz Brisela sa ciljem priprema za organizaciju NATO Konferencije stratških vojnih partnera (Military Strategic Partnership Conference MSPC 24) koja je planirana da se realizuje u periodu od 08.do 12. aprila 2024. godine u Sarajevu.

Izviđački tim NATO-a je zajedno sa Organizacionim odborom OS i MO BiH za pripremu predmetne aktivnosti obišao lokacije na kojima će se odvijati aktivnosti vezena za ovu konferenciju, te stvorili pretpostavke za uspješnu realizaciju iste. Organizator konferencije je NATO štab u Briselu, a Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine su u ulozi domaćina ove konferencije.  Konferencija će biti prilika za razmjenu mišljenja o značajnim strateškim pitanjima NATO partnera kao i unapređene vojne saradnje. 

11 FOTO GALERIJA