Vijesti

Posjeta delegacije Sjedinjenih Američkih Država (US State Department) ZŠ


U ime MO BiH i ZŠ OS BiH, zamjenik NZŠ za resurse generalmajor Mirsad Ahmić je dana 29.05.2024. godine, održao radni sastanak sa delegacijom Sjedinjenih Američkih Država.
Sastanku su prisustvovali, g-đa Karen Chandler, direktorica Ureda za uništavanje i smanjenje oružja, u Birou za političko-vojna pitanja (US State Department), g-đa Kelly Matanin, program menadžer (US State Department), g-đa Dianna Palequin, Političko-vojni ured, Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, pukovnik Timothy Speace, pomoćnik vojnog atašea SAD u BiH i dr. Amel Fako, političko-vojni specijalista i koordinator za deminiranje.

Tema radnog sastanka je bila evoluacija saradnje koja je otpočela potpisom tehničkog sporazuma između Vijeća ministara BiH i Ureda Vlade SAD iz decembra 2011. godine, a vezano za aktivnosti rješavanja viškova neperspektivnih količina naoružanje i municiju, preuzetih formiranjem MO i OS BiH od bivših entitetskih vojski. Pored svih izazova koji su prisutni, naglašena je veoma dobra saradnja na ovoj važnoj aktivnosti, uz napomenu da u proteklom periodu nije bio niti jedan sigurnosni incident tokom realizacije istih, zahvaljujući prvenstveno stručnošću i profesionalnom radu vođe projekta Michaela Aramanda, njegovog tima i pripadnika angažovane kompanije „Tetra Tech“ kao i pripadnika OS BiH. Obostrano je izraženo interesovanje za nastavak postojeće saradnje na tekućem projektu, kao i proširenju iste.

Generalmajor, Mirsad Ahmić se zahvalio Vladi SAD na pomoći koju konstantno i bezrezervno pruža MO BiH i OS BiH, na mnogim poljima jačanja sistema odbrane Bosne i Hercegovine.

12 FOTO GALERIJA