Vijesti

JAVNI KONKURS za školovanje kadeta na Vojnoj akademiji Oružanih snaga Savezne Republike Nјemačke, za školsku 2025/2026. godinu

JAVNI KONKURS za školovanje kadeta na Vojnoj akademiji Oružanih snaga Savezne Republike Nјemačke, za školsku 2025/2026. godinu

Obrasci koje popunjava kandidat:

IZJAVA/PRIJAVA/SUGLASNOST/ŽIVOTOPIS

Ukoliko imate određene nejasnoće u vezi oglasa, upit poslati na službenu e-mail adresu: kadet@mod.gov.ba