Vijesti

Radni sastanak sa vojnim atašeom Sjedinjenih Američkih Država

Generalmajor, Tomo Kolenda održao je radni sastanak sa vojnim atašeom Sjedinjenih Američkih Država, brigadirom Eric Adamsom i pukovnikom Timothy Speaceom, dana 6. juna 2024.

Tokom sastanka razgovarali su o nekoliko ključnih tema vezanih za nastavak i unapređenju podrške Sjedinjenih Američkih Država, koju pružaju Oružanim snagama BiH, a u cilju jačanja kapaciteta i operativne sposobnosti naših Oružanih snaga.

Razmatrane su mogućnosti za dodatne programe obuke i školovanja pripadnika Oružanih snaga BiH, kako bi se osigurala profesionalnost i spremnost za različite misije.

Naglašena je potreba nastavka saradnje kroz IMET program (International Military Education and Training), koji omogućava kvalitetnu vojnu obuku za pripadnike Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama.

General Kolenda, posebno se zahvalio na podršci, koju Sjedinjene Američke Države pružaju u modernizaciji Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Brigadir Adams, upoznao je generala Kolendu o nastavaku nabavke vojne opreme putem FMS programa (Foreign Military Sales) i FMF program (Foreign Military Financing), što uključuje transparentne i efikasne procese nabavke, kao i mogućnost bespovratnih sredstva kroz nabavku vojne opreme i usluga iz SAD-a, a sve u cilju modernizacije Oružanih snaga BiH.

Ovaj sastanak je korak ka jačanju partnerskih odnosa Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država.