Vijesti

Posjeta polaznika KŠŠ "Blago Zadro"


Polaznici 32. klase Komandno-štabne škole "Blago Zadro" boravili su u posjeti Zajedničkom štabu OS BiH, na osnovu Plana bilateralne odbrambene saradnje između Ministarstva odbrane BiH i Ministarstva odbrane Republike Hrvatske, dana 17. i 18. juna 2024. godine.

Domaćin posjete, zamjenik NZŠ za operacije, generalmajor Tomo Kolenda pozdravio je goste iz Hrvatske, zaželio im dobrodošlicu i ugodan boravak u našoj zemlji. Nakon toga, načelnik Uprave za operacije i obuku J3/7 ZŠ OS BiH, brigadir Mato Đukić je polaznike informirao o OS BiH, te ih ukratko upoznao sa planom posjete. Delegaciju R. Hrvatske predvodio je kapetan bojnog broda, Marijan Dražetić, načelnik KŠŠ "Blago Zadro". 

 

Polaznici Komandno-štabne škole tokom boravka u BiH  su posjetili  Operativni centar OS BiH, PSOTC i 4. pbr, gdje im je prezentiran prikladan informativni brifing. Gosti su imali priliku postavljati pitanja, na koje su dobili adekvatne  odgovore od podoficira, oficira i drugih osoba iz OS BiH. Polaznici  iz R. Hrvatske su također imali priliku posjetiti kulturnohistorijske znamenitosti gradova Sarajeva, Kiseljaka, Čapljine i Međugorja.

 

Na kraju posjete, iskazana je obostrana želja za nastavak dobre i uspješne saradnje i narednih godina. Komandno-štabna škola „Blago Zadro“ osnovana je 1993. godine, kao treći nivo uzastpono rastuće obuke oficira, kroz komandovanje te podršku polaznicima obuke u kojoj se školuju i osposobljavaju oficiri iz RH, a od 1998. godine i oficiri iz  inostranstva.

 

Oficiri OS BiH se godinama školuju i uspješno završavaju navedenu školu i postavljaju se na visoke dužnosti u OS BiH. Važno je napomenuti da je ovu školu  do sada uspješno završilo  66 polaznika iz Bosne i Hercegovine.

14 FOTO GALERIJA