Vijesti

Učešće načelnika Zajedničkog štaba OS BiH na sajmu naoružanja u Parizu

Delegacija OS BiH, koju predvodi načelnik ZŠ OS BiH generalpukovnik Gojko Knežević, učestvuje na sajmu naoružanja i vojne opreme „Eurosatory 2024„ koji se održava u periodu od 17. do 21. juna u Parizu.

Eurosatory 2024je vodeći međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme, koji se održava svake dvije godine u Parizu.

Na sajmu proizvode izlažu predstavnici 2000 kompanija iz 62 zemlje.

Očekuje se prisustvo 62000 posjetilaca iz 150 zemalja kao i prisustvo 250 zvaničnih delegacija iz 90 zemalja. 


Medijsko informativni centar OS BiH

Kontakt tel: 033/587-914

E-mail:mic@mod.gov.ba