Vijesti

Realizovana obuka na temu „Introduction to ISR“


Obuka na temu „Introduction to ISR“ (Obavještajni rad, nadgledanje i izviđanje) od strane instruktora „NATO Mobile Trainig Team“ (MTT) iz Ramsteјna, Njemačka (ALLIED AIR COMMAND), realizovana je u Domu OS BiH, u periodu od 25. do 27. 6. 2024. godine.

Spomenutom događaju obuke prisustvovalo je 17 pripadnika OS BiH sa taktičkog, operativnog i strategijskog nivoa.

Cilj navedenog događaja obuke je bio, upoznavanje sa NATO savezničkom doktrinom, strukturom i sposobnostima, koje se odnose na „Obavještajni rad, nadgledanje i izviđanje“ (ISR).

Tokom ceremonije zatvaranja kursa polaznicima su uručeni odgovarajući certifikati od strane „Mobile Trainig Team-a“ i predstavnika Uprave za obavještajne poslove i sigurnost ZŠ OS BiH.

Po ocjenama članova NATO MTT ciljevi održane obuke su u potpunosti ispunjeni.


Medijsko informativni centar OS BiH

Kontakt tel: 033/587-914

E-mail:mic@mod.gov.ba


8 FOTO GALERIJA