Jedinstvena terenska uniforma OS BiH
Pod jedinstvenom terenskom uniformom se podrazumijeva uniforma koju pripadnici OS BiH nose na izvršenju svakodnevnih zadataka, obuci, obavljanju službe obezbjeđenja, svim nivoima vojne uzbune i onda kada to narede komandanti kasarni i komandanti/komandiri jedinica. 

Sva profesionalna vojna lica OS BiH koja su izvršila zaduženje јedinstvene terenske uniforme OS BiH sa svim propisanim i pripadajućim oznakama i obilježjima, obavezna su da istu nose prilikom izvršavanja službenih zadataka u zemlji i inostranstvu do usvajanja i uvođenja u upotrebu nove službene i svečane uniforme OS BiH i donošenja jedinstvenog Pravila o odijevanju od strane MO BiH.


Boja јedinstvene terenske uniforme OS BiH i pojedinih dijelova

Boja uniforme u osnovi je maskirna digitalna borbena sa šumskom šarom («USCM Twill Woodland Digitalized Camo; Nyco Twill Cyres Multi Cam») za kapu, bluzu (jaknu) za hladno vrijeme, košulju i pantalone. Boja čizama je crna. Ostali artikli su nijanse smeđe i zelene boje na maskirnoj digitalnoj šari.

Uzorak platna


Obaveza nošenja vojne uniforme i dijelova

Vojnu uniformu nose sva profesionalna vojna lica OS BiH na radnom mjestu i prilikom izvršavanja službenih zadataka i aktivnosti službenog karaktera, osim ukoliko određeni zadatak ne zahtijeva nošenje civilne odjeće što odobravaju komandanti jedinica. Jedinstvena terenska uniforma se nosi u inostranstvu kada se vrše terenske aktivnosti u zemlji domaćina u kojima učestvuje profesionalno vojno lice OS BiH. Svi načini nošenja dijelova vojne uniforme su dozvoljeni za nošenje tokom cijele godine, što zavisi od vremenskih uslova i obavljanja određene dužnosti. 

Kombinacije civilne i vojne odjeće nisu dozvoljene osim ako to nije posebno regulisano pravilom. Komercijalni ruksaci (civilni), torbe ili slične stvari, ne mogu se nositi ukoliko imaju svijetle boje. Dozvoljene boje su boje koje ima jedinstvena terenska uniforma.

Vojna uniforma se ne može nositi:

  • na političkim skupovima ili bilo kojim drugim promotivnim skupovima,
  • kada se radi neki posao u slobodnom vremenu,
  • kada se nije na dužnosti,
  • na demonstracijama i komercijalnim koncertima,
  • kada se prisustvuje sastancima, promotivnim skupovima ili bilo kojem vidu skupa koji je sponzorisan od strane ekstremnih organizacija ili organizacija čije su aktivnosti usmjerene protiv države i naroda BiH,
  • kada to zahtijeva specifično vojno pravilo.
Zabranjuje se nošenje uniforme i u svim drugim prilikama kada profesionalno vojno lice nije na izvršenju službenog zadatka.