Međunarodne vježbe

Pripadnici 5.pbr čestvuju u međunarodnoj vježbi „EFES 2018“ u Izmiru, R.Turska


Pripadnici 5.pješadijske brigade iz sastava 1.pješadijskog bataljona jačine jednog pješadijskog voda, u periodu od 21.04. do 10.05.2018.godine, učestvovat će u međunarodnoj vježbi „EFES 2018“ u R. Turskoj.

Vježba se izvodi na vojnom poligon u mjestu Izmir, uz učešće pripadnika 25 zemalja članica NATO-a i partnerskih zemalja. Na vježbi se integriraju snage i sredstva kopnenih, zračnih i marnaričkih jedinica u izvođenju konvencionalnih operacija. Pješadijski vod 1/5.pbr OS BiH u vježbi „EFES 2018“ izvode operacije u sastavu jedinica OS R.Turske koje učestvuju sa snagama jačine 8 bataljona.

4 FOTO GALERIJA