Vojne vježbe OS BiH u BiH

Vježba vanjskog ocjenjivanja NEL-1 „Dinamičan odgovor 16-5“


Smotrom osam deklarisanih jedinica OS BiH počela je vježba vanjskog ocjenjivanja „Dinamičan odgovor 16-5“ a u sklopu koje se od 16. do 20.05.2016 na poligonu Manjača vrši ocjenjivanje NEL-1.

Smotru je izvršio komandant OK OS BiH general major Dragan Vuković uz prisustvo zamjenika za operacije brigadnog generala Mirsada Ahmića i zamjenika za resurse brigadnog generala Ivice Jerkića, zamjenika komandanta KP OS BiH za resurse brigadnog generala Gojka Kneževića, i komandante brigada brigadnog generala Kenana Dautovića, brigadnog generala Radovana Ilića i brigadira Amira Čorbe, komandanta KOiD-a brigadira Ilije Petrovića te ostalih visokih oficira ZŠ, OK i KP OS BiH. Nakon izvršene smotre i provjere ljudstva i MTS-a, general major Dragan Vuković je deklarisane jedinice predao komandantu KOiD-a brigadiru Iliji Petroviću ujedno Direktoru vježbe. U svojim obraćanjima, general Vuković i brigadir Petrović su naglasili značaj ove vježbe sa aspekta podizanja interoperabilnosti OS BiH i ispunjavanja međunarodnih obaveza BiH, te pozvali sve učesnike na dosljednu primjenu svih procedura u radu.

Ocjenjivački timovi NATO sa ocjenjivačima OS BIH vrše ocjenjivanje jedinica OS BiH prvog nivoa interoperabilnosti, po MEL/MIL listi. Radni jezik je engleski. Neki od osnovnih zadataka koje se ocjenjuju su CASEVAC, MEDEVAC, reakcije na vatru, ABHO i NUS prijetnje, procedure zaštite snaga i rada kontrolno-propusnih stanica, suzbijanje nereda, CIMIC, formiranja FOB-a i MOB-a, kao i postupci koje jedinice provode tokom izvršenja ovih zadataka a sve po standardima NATO-a.

64 FOTO GALERIJA