Vojne vježbe OS BiH u BiH

Završena vježba „DINAMIČAN ODGOVOR 16-5“



Vježbom „Zajednička aktivnost“ 20. maja 2016. godine završena je vježba vanjskog ocjenjivanja NATO NEL-1 „DINAMIČAN ODGOVOR 16-5“.

Na glavnom području obuke OS BiH „Manjača“, od 17. do 20. maja 2016. godine, realizovana je vježba vanjskog ocjenjivanja NATO NEL-1 „DINAMIČAN ODGOVOR 16-5“ s ciljem provjere interoperabilnosti, kroz ocjenjivanje/evaluaciju nivoa 1, osam deklarisanih jedinica OS BiH za djelovanje unutar NATO komandi i jedinica. Ocjenjivači su NATO ocjenjivački timovi uz podršku ocjenjivačkih timova OS BiH.

Deklarisane jedinice OS BiH koje su učestvovale u vježbi su Mehanizovana četa iz sastava 1. pješadijskog bataljona 5. pbr, Artiljerijska baterija iz sastava Artiljerijskog bataljona 6. pbr, Logistička četa iz sastava 5. bataljona logističke podrške KL, te vod vojne policije, vod veze, inžinjerijski vod, CIMIC tim, HUMINT tim iz sastava Brigade taktičke podrške.

Završna vježba „Zajednička aktivnost“ sublimirala je ocjenjivane aktivnosti deklarisanih jedinica OS BiH. Ovom pokaznom vježbom u kojoj su jedinice imale priliku pokazati svoje operativne spobobnosti izvedene su vježbe demonstracije, zaštite snaga – procedure na prijavno-propusnoj službi, konvoj, kontrola masa, zaštita snaga konvoja, reakcija na zasjedu – patrola, angažovanje vojne policije, MEDEVAC i pretres terena.

Nakon završetka vježbe, pripadnicima deklarisanih jedinica OS BiH obratili su se direktor vježbe „Dinamičan odgovor 16-5“ brigadir Ilija Petrović, komandant OK OS BiH general major Dragan Vuković i zamjenik ministrice odbrane BiH Sead Jusić.

„U ovim složenim meteorološkim uslovima i resursima kojima raspolažemo, pokazali ste izuzetnu motivisanost, pokazali ste da imate dovoljno znanja, sposobnosti i naučenih vojničkih vještina da možete da izvršavate i najsloženije zadatke. Moja očekivanja koja sam vam izrazio na početku vježbe ste u potpunosti ispunili i vjerujem da će te i dalje nastaviti da postižete odlične rezultate“ istakao je general major Dragan Vuković, na kraju vježbe, tokom obraćanja pripadnicima deklarisanih jedinica OS BiH.

Završnoj vježbi prisustvovali su zamjenik ministrice odbrane BiH Sead Jusić, zamjenik NZŠ OS BiH general major Mirko Tepšić, komandant Operativne komande OS BiH general major Dragan Vuković sa zamjenicima i komandantima jedinica OK OS BiH, direktor vježbe "Dinamičan odgovor 16-5" brigadir Ilija Petrović, predstavnici MO BiH i pripadnici OS BiH, te gosti i zvanice vojno-diplomatskog kora.

26 FOTO GALERIJA