VOJNI PORTAL

Dobrovolјno davanje krvi pripadnika Oružanih snaga BiH sa lokaciji kasarne i aerodroma “Dubrave” Živinice


Pripadnici OS BiH stacionirani na lokaciji Kasarne i aerodroma „Dubrave“ Živinice, po treći put ove godine dobrovolјno su dali krv. Dobrovolјno davanje krvi je realizovano 17. oktobra 2019. godine u svrhu osiguranja rezervi u stabilnim produktima i komponentama krvi.

Akciju je realizovala Komanda 5.pbr OS BiH u koordinaciji sa 5.batalјonom logističke podrške/Komanda logistike i odjelјenjem za prikuplјanje i konzervaciju krvi, Poliklinike za transfuziologiju u Tuzli.

Krv je danas dobrovolјno dalo 32 pripadnika iz sastava jedinica stacioniranih na ovoj lokaciji (5.pbr OS BiH, 5.bLP/ZL, brigade Taktičke podrške i br ZS i PZO).

Vođa tima iz Poliklinike za transfuziju u Tuzli dr. Fahreta Saletović, po završetku akcije dobrovolјnog davanja krvi, izrazila je zadovolјstvo i zahvalnost odzivom pripadnika OS BiH ovoj humanitarnoj akciji koja život znači.

6 FOTO GALERIJA