VOJNI PORTAL

Pripadnici Oružanih snaga BiH sa lokaciji kasarne i aerodroma “Dubrave” Živinice dobrovoljno darovali krv


Na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave“ Živinice, 30. januara 2020. godine realizovana je akcija dobrovoljnog darovanja krv. Akcija je realizovana u svrhu osiguranja rezervi u stabilnim produktima i komponentama krvi.

Komanda 5.pbr OS BiH u koordinaciji sa 5.bataljonom logističke podrške/Komande logistike i odjeljenjem za prikupljanje i konzervaciju krvi, Poliklinike za transfuziologiju u Tuzli, realizovali su akciju dobrovoljno darovali krvi.

Krv je danas dobrovoljno darovalo 30 pripadnika iz sastava jedinica stacioniranih na ovoj lokaciji (5.pbr OS BiH, 5.bLP/KL, brigade Taktičke podrške i br ZS i PZO).

Voditelj tima Poliklinike za transfuziologiju u Tuzli po završetku akcije dobrovoljnog darovanja krvi, izrazio je zadovoljstvo odzivom pripadnika OS BiH, ovoj sada već tradicionalnoj akciji. Takođe, istakao je da pripadnici OS BiH i pored organizovanih akcija, koje se realizuju tri puta godišnje, redovno odazivaju na poziv odjela za transfuziologiju u slučajevima kada treba hitno osigurati određen broj doza krvi.

3 FOTO GALERIJA