VOJNI PORTAL

Realizovana doobuka izviđačkih timova 4. pbr

Na lokalnom poligonu obuke „Vrtače“ Grebak, u vremenu od 17. do 24. avgusta 2016. godine realizovana je doobuka izviđačkih timova u ljetnim uslovima. Cilj doobuke ogledao se u kondiciranju već stečenih znanja i vještina sa akcentom na praktičnim radnjama i postupcima koje izviđački tim sprovodi na terenu. Kroz sedmodnevni boravak u prirodi, izviđački timovi prošli su obuku ishrane u prirodi – preživljavanju. Također, kroz obuku praktično su uvježbavane novousvojene tehnike pružanja prve pomoći, od strane osposobljenog osoblja 4. pješadijske brigade sa iskustvima iz mirovnih misija u Avganistanu.

Po riječima zastavnika I klase 4. pješadijske brigade Krunoslava Zelenike, izviđački timovi prošli su veoma zahtjevnu doobuku i tom prilikom pokazali visoku motivisanost i osposobljenost. Pripadnici angažovani na ovoj doobuci svakodnevno su prelazili i do 25 kilometara po izuzetno teškom terenu, obavljajući izviđačke zadatke, vršili su uređenje osmatračnica te uvježbavali tehnike izvještavanja. Preživljavanje u prirodi izviđačima 4. pješadijske brigade nije teško palo s obzirom da rejon Jahorine, na kome se doobuka realizovala obiluje raznovrsnom florom i faunom te izvorima pitke vode.

Doobuka izviđačkih timova završena je operacijama na brzim vodama, realizovana na dijelu rijeke Drine, gdje je prikazana i provjerena osposobljenost pripadnika 4. pbr u operacijama na vodi na nepoznatom terenu.

14 FOTO GALERIJA