Vijesti

Posjeta Načelnika štaba EUFOR-a Komandi logistike


Komandant Komande logistike brigadir Ernes Heleg 21. decembra 2018.godine primio je u posjetu Načelnika štaba EUFOR-a brigadnog generala Gabora Horvatha sa saradnicima.

Cilj posjete Načelnika štaba EUFOR-a Komandi logistike bio je upoznavanje sa misijom, strukturom i aktivnostima KL, sa težištem na unapređenje buduće saradnje između Komande EUFOR-a i Komande logistike OS BiH.

Nakon uvodnog informativnog brifinga u toku kojeg je komandant KL upoznao Načelnika štaba EUFOR-a sa misijom, zadacima, rezultatima u radu, težišnim trenutnim i budućim aktivnostima, razgovaralo se o budućoj saradnji sa posebnim akcentom na oblast obuke po pitanju budućeg statusa MTT za vojnu-kontrolu kretanja, transport i funkcionisanje vojne kontrole kretanja shodno protokolu potpisanom 2009.godine između OS BiH i EUFOR-a. Osim toga, Načelnik štaba EUFOR-a upoznao je Komandanta KL o uspostavljanju funkcije oficira za vezu EUFOR-a u Komandi logistike od 01. januara 2019.godine kao i njegovim zadacima.

Komandant KL se zahvalio Načelniku štaba EUFOR-a na posjeti, dok je Načelnik štaba EUFOR-a iskazao zadovoljstvo posjetom i rezultatima rada komande i jedinica KL te zaželio da buduća saradnja bude na još većem nivou.

Posjeti i sastanku, osim Komandanta KL i Načelnika štaba EUFOR-a prisustvovao je načelnik štaba KL pukovnik Josip Mlakić, dok su u delegaciji EUFOR-a bili pukovnik Csaba Sari, major Attila Horvath i major Wojciech Rzepala – budući oficir za vezu EUFOR-a sa Komandom logistike.