Vijesti

Posjeta komandanta NATO štaba Sarajevo 1.Helikopterskom skvadronu


Na lokaciji aerodroma Mahovljani, 07. augusta 2019. godine, u radnoj posjeti 1.Helikopterskom skvadronu Brigade zračnih snaga i protuzračne odbrane, boravila je komandant NATO štaba Sarajevo brigadni general Marti J.Bissel.

Pored brigadnog generala Bissel, sastanku je prisustvovao i potpukovnik Massimiliano Mancino, savjetnik NATO štaba Sarajevo po pitanju standardizacije i interoperabilnosti zrakoplovstva.

Domaćin sastanka, brigadir Dragan Nakić sa saradnicima, na početku sastanka poželio im je ugodan boravak u prostorijama 1.Helikopterskog skvadrona.

Brigadir Nakić je kroz informativni brifing upoznao brigadnog generala Bissel i njene saradnike sa strukturom brigade, misijom i osnovnim zadacima brigade, tipovima zrakoplova na upotrebi, planom modernizacije, te planiranim i ostvarenim naletom tokom ove godine. Poslije brigadira Nakića, ispred 1.Helikopterskog skvadrona brifing je održao poručnik Milan Antonić, oficir za operacije, koji je detaljnije upoznao brigadnog generala Bissel sa samom lokacijom razmještaja skvadrona, misijom i listom osnovnih zadataka skvadrona, zrakoplovima te strukturom ljudstva samog skvadrona.

Težište tokom sastanka je dato na pitanja vezana za logističku podršku održavanja zrakoplova, modalitetima školovanja postojećih kao i stvaranja novih kadrova, planovima za opremanje novim zrakoplovima kao i mogućnostima produbljivanja saradnje sa NATO štabom Sarajevo.

Nakon ovog sastanka posjeta je nastavljena obilaskom zrakoplova 1.Helikopterskog skvadrona, gdje se brigadni general Bissel na licu mjesta upoznala sa namjenom i mogućnostima helikoptera SA-341 Gazela i Mi-8T.

Na kraju posjete, brigadni general Bissel se zahvalila brigadiru Nakiću na gostoprimstvu te izrazila želju da se ovakav radni sastanak ponovi u skorijoj budućnosti.

6 FOTO GALERIJA