10.7.2020

Uređenje poligona i strelišta u Centru za osnovnu obuku Pazarić


Inžinjerijski bataljon brigade taktičke podrške Oružanih snaga Bosne i Hercegovine je od 02.07. do 10.07. 2020. godine sa inžinjerijskim mašinama uspješno uklonio otpad i rastinje sa poligona i strelišta COO Pazarić, sanirali odvodne kanale duž komunikacija lokalnog područja za obuku,te poravnali putne komunikacije unutar lokalnog područja za obuku.
6.2.2020

Angažovanje Inžinjerijskog bataljona u 2019. godini


Pripadnici Inžinjerijskog bataljona Brigade taktičke podrške OS BiH, u protekloj 2019. godini bili su angažovani na nekoliko lokacija širom Bosne i Hercegovine na aktivnostima pružanja pomoći civilnim institucijama.