Vijesti

Završena druga faza inžinjerijskih radova na sanaciji pristupnog puta prema naselju za smještaj migranata u kampu ,,Lipa“


U skladu sa Odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine, pripadnici Inžinjerijskog bataljona Brigade taktičke podrške Oružanih snaga Bosne i Hercegovine završili su 09.03.2021. godine, inžinjerijske radove za izgradnju i sanaciju pristupnog puta do kontejnerskog naselja za smještaj migranata u kampu ,,Lipa” kod Bihaća.

Završena je druga faza inžinjerijskih radova na proširivanju i sanaciji prilaznog puta u dužini od 4100 metara, zatim radovi na propustima za otpadne vode i kišnicu. Prilazni put je proširen, nasut posipnim materijalom i uredno inžinjerijski pripremljen za upotrebu. Ugrađeno je 3500 kubnih metara posipnog materijala.

Radovi su trajali od 22.02. do 09.03. 2021. godine. Osim ljudstva, od inžinjerijskih mašina je bilo angažovano: jedan valjak, jedan greder, dva kopača i dva vučna vozila.

S tim u vezi, ove aktivnosti su iziskivale veliko iskustvo i umijeće rukovaoca inžinjerijskim mašinama. Od inžinjerijskih radova urađeno je 4100 metara prilaznog puta, kanali za otpadne i niz drugih radova u smislu popravke i nasipanja terena za poboljšanje uslova za život.

Predstavnici lokalne zajednice (grada Bihaća) i predstavnici Međunarodne organizacije za migracije (IOM), danas su primili izvršene radove i izrazili su zahvalnost za pruženu pomoć, a nakon predaje radova, jedinica se vraća na lokaciju kasarne Bihać.

Pripadnici Oružanih snaga BiH su još jednom pokazali da su spremni i obučeni da sve zadatke izvrše na najbolji mogući način, izvršavajući svoju misiju.