9.9.2020

Uspješno realizovana vježba „Potraga 20“


Na lokaciji planine Vlašić u rejonu sela Gostilj, 09. septembra 2020. godine uspješno je realizovana vježba „Potraga 20“ u koordinaciji Službe traganja i spašavanja Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane Oružanih snaga BiH, Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) i Spasilačko koordinacijskog centra (RCC).
15.7.2020

U kasarni OS BiH “Rajlovac” provedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi


Na lokaciji kasarne “Rajlovac” 14.07.2020. godine od 09:00 do 14:00 sati u prostorijama Vojne ambulante Rajlovac, a prema godišnjem Planu aktivnosti i saradnje Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Zavoda za transfuzijsku medicine F BiH, realizovana je akcija dobrovoljnog darivanja krvi, koju je organizovao Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH u saradnji sa medicinskim osobljem OS BiH.
10.7.2020

Uređenje poligona i strelišta u Centru za osnovnu obuku Pazarić


Inžinjerijski bataljon brigade taktičke podrške Oružanih snaga Bosne i Hercegovine je od 02.07. do 10.07. 2020. godine sa inžinjerijskim mašinama uspješno uklonio otpad i rastinje sa poligona i strelišta COO Pazarić, sanirali odvodne kanale duž komunikacija lokalnog područja za obuku,te poravnali putne komunikacije unutar lokalnog područja za obuku.
10.3.2020

Oružane snage u pomoći lokalnoj zajednici


U sklopu nastavka civilno vojne saradnje i pružanja pomoći lokalnoj zajednici, 09.03 2020. godine, pomoćnik načelnika štaba 5.pbr OS BiH, pukovnik Halil Selimbašić i časnik za informisanje major Miodrag Pavlović, posjetili su Kliniku za psihijatriju UKC Tuzla.