Vijesti

Pripadnici Oružanih snaga BiH sa lokaciji kasarne i zračne luke “Dubrave” Živinice dobrovljno darovali krv


Na lokaciji kasarne i zračne luke „Dubrave“ Živinice, 15. oktobra 2020. godine realizovana je akcija dobrovoljnog darovanja krvi. Akcija je realizovana u svrhu osiguranja rezervi u stabilnim produktima i komponentama krv.
Komanda 5.pbr OS BiH u koordinaciji sa 5. bataljonom logističke podrške/Komande logistike i odjeljenjem za prikupljanje i konzervaciju krvi, Poliklinike za transfuziologiju u Tuzli realizovali su akciju.

Krv je dobrovoljno darovalo 20 pripadnika  iz sastava jedinica stacioniranih na ovoj lokaciji (5.pbr OS BiH, 5.bLP/ZL, brigade taktičke podrške i br ZS i PZO).

Voditelj tima Poliklinike za transfuziologiju u Tuzli po završetku akcije dobrovoljnog darovanja krvi, izrazio je zadovoljstvo odzivom pripadnika OS BiH, ovoj sada već tradicionalnoj akciji. Takođe, je istakao da pripadnici OS BiH i pored organizovanih akcija, koje se realizuju tri puta godišnje, redovno odazivaju na poziv odjela za transfuziologiju u slučajevima kada treba žurno osigurati određen broj doza krvi.

4 FOTO GALERIJA