Vijesti

Sanacija riječnog toka rijeke Jošavke u općtini Jezero i sanacija makadamskog puta u opštini Foča-Ustikolina


Pripadnici inžinjerijskog bataljona su od 02. 10. do 05. 11. 2020. godine izvršili sanaciju riječnog korita rijeke Jošavke u opštini Jezero, te makadamskog puta u opštini Foča-Ustikolina.

Konkretan zadatak koji su inžinjerci izvršavali vezano za ovaj projekat je uklanjanje drveća i niskog rastinja koje se nagomilalo u koritu ove rijeke, a koje je uzrokovalo često izlijevanje i plavljenje okolnog zemljišta. Dužina saniranog korita je oko 3000 metara, pri čemu se izvršilo produbljivanje i proširivanje korita, ispravljanje i mašinsko krčenje rastinja. Izvađeno je oko 300 m³ materijala koje se ugrađivalo u obalu rijeke Jošavke.

Pored ovog projekta, inžinjerijski bataljon je od 28. 09. angažovan i u opštini Foča-Ustikolina gdje se vrši sanacija putne komunikacije Presjeka - Previla u dužini od oko 1000 m. Planirana trasa je III kategorije zemljišta, a koje je pod bjelogoričnom šumom tako da je ovo jedan zahtjevan poduhvat. Iz tog razloga stanovnici ovih sela više cijene zalaganje naših vojnika, a to posebno ističe načelnik opštine Foča-Ustikolina gospodin Zijad Kunovac, koji kaže da mu je osobito drago da ima saradnju sa Oružanim snagama BiH koja datira još od osnivanja ove institucije. Također, odaje i priznanje na svim dosadašnjim projektima koji su imali za cilj povratak stanovnika u ovu opštinu, te oporavak i prosperitet ove opštine. Osvrnuo se i na konkretno ovu dionicu, koja je veoma važna za lokalnu zajednicu i mnogo se zahvaljuje na doprinosu Oružanih snaga BiH na zalaganju i profesionalnom odnosu prema ovom zadatku.

U ovim aktivnostima je nemjerljiv doprinos pripadnika inžinjerijskog bataljona brTP OS BiH, koji su uvijek tu da pomognu lokalno stanovništvo, da podrže i stvore osnovne preduslove za njihov normalan život. Zato je uvijek prisutan visok nivo motivacije za ove aktivnosti gdje se sa svakim novim projektom stvaraju novi izazovi i želja da se posao uradi što bolje i na obostrano zadovoljstvo.

9 FOTO GALERIJA