O KL

Zadaci

1.      Planiranje, organizovanje i izvođenje logistickih operacija snabdjevanja, održavanja MS, transporta, održavanja objekata i infrastrukture, logističkih usluga i sanitetsko-veterinarske podrške za komande i jedinice OS BiH.

 

2.      Obezbjeđenje direktne logističke podrške komandama i jedinicama OS BiH na nivoima 1 i 2, a preko bataljona logističke podrške.

 

3.      Obezbjeđenje opste logističke podrške komandama i jedinicama OS BiH na nivou 3, preko Glavne logističke baze.

 

4.      Planiranje, organizovanje i realizacija višeg nivoa logističke podrške (nivo 4) preko specijalizovanih civilnih firmi i preduzeća, a u skladu sa potpisanim ugovorima od strane MO BiH.

 

5.      Planiranje logističkih potreba komandi i jedinica OS BiH, podrška izradi plana nabavki i realizacija plana nabavki kroz realizaciju potpisanih ugovora.

 

6.      Vođenje integralnog materijalnog menadžmenta snabdijevanja i održavanja.

 

7.      Vođenje i upravljanje glavnim evidencijama vojne imovine i knjige vlasništva.

 

8.      Upravljanje lokacijama za skladištenje naoružanja, municije i pogonskog goriva.

 

9.      Planiranje, organizovanje i izvođenje operacija sa MiMES, kroz upravljanje životnim ciklusom MiMES, a što uključuje: planiranje nabavke; prijem, skladištenje i izdavanje MiMES; kontrolno-tehnički pregledi, održavanje, remont, delaboracija i uništavanje nestabilne i neispravne MiMES.

 

10.  Planiranje, organizovanje i izvršenje vojne kontrole kretanja za potrebe OS BiH, a sto pored ostalog uključuje i kontrolu kretanja naoružanja i MiMES.