O KL

Historijat

Historijat  Komande logistike

 

 U procesu reforme odbrambenog sistema i formiranja jedinstvenih Oružanih snaga BiH, 23.04. 2007. godine formirana je Komanda logistike, sa razmještajem na lokaciji „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj.

 Komanda logistike u svojoj strukturi ima:

•          Komandu KL, razmještena na lokaciji kasarne „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj.

•          Centar za materijalni menadžment, razmještena na lokaciji kasarne „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj.

•          Centar za kontrolu kretanja, razmještena na lokaciji kasarne „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj.

•          Glavnu logističku bazu, razmještena na lokaciji kasarne „Butila“ Sarajevo.

•          4.bataljon logističke podrške, razmješten na lokaciji kasarne „Božan šimović“ Čapljina.

•          5.bataljon logističke podrške, razmješten na lokaciji kasarne „Dubrave“ Živinice.

•          6.bataljon logističke podrške, razmješten na lokaciji kasarne „Kozara“ Banjaluka.

•          7.bataljon logističke podrške, razmješten na lokaciji kasarne „Mahovljani“ Banjaluka.

•          8.bataljon logističke podrške, razmješten na lokaciji kasarne „Rajlovac“ Sarajevo.


 Komandanti Komande logistike:

•          brigadir Smajil Oštraković, od 2007. godine do 2010, godine

•          brigadir Fahrudin Agić, od 2010. godine do 2013. godine

•          brigadir Rusmir Mrković, od 2013. do 2018. godine

•          brigadir Ernes Heleg, od 2018.-