O KL

Kontakt

Kasarna „Vojvoda Radomir Putnik“ u Doboju

Ulica:Vidovdanska bb. Doboj  74 000 BiH

Telefon: +387  53 201-500 centrala

Fax:053/201-532


Oficir za kontakt:

Oficir za CVS i odnose sa javnošću: pukovnik Nedeljko Kovačić,

lokal 46-07, 053/201-507, mobilni: 065/663-066.

Dežurni operativni KL: lokal 46-37, 053/201-537. Fax: 053/201-531

e-mail: informiranje.zl@js.mod.gov.ba