O KL

Kontakt

Kasarna „Vojvoda Radomir Putnik“ u Doboju

Ulica:Vidovdanska bb. Doboj  74 000 BiH

Telefon: +387  53 201-500 centrala

Fax:053/201-532


 Oficir za kontakt:

pukovnik Velimir Stojčinović,

PNŠ za CVS i ujedno oficir za odnose sa javnošću,

telefon 053/201-507, lokal 46-07,

mob.066/000-753

e-mail: informiranje.zl@js.mod.gov.ba