Vijesti

Stručno-specijalistička obuka sanitetske službe


U organizaciji Komande logistike, na lokaciji kasarne "Kozara" u Banja Luci, 17. maja 2021. otpočela je obuka XVII klase novoprimljenih vojnika pripadnika sanitetske službe-specijalnost bolničar. Obuku je zvanično otvorila major dr.Jelisaveta Kockar.

Obuku je pohađalo 8 polaznika OS BiH. Osnovni cilj četveronedjeljne obuke je bio osposobljavanje lica do nivoa bolničara, kako bi nesmetano vršili misije u jedinicama kojima su pristupili. Osim teoretskog dijela, obuka se izvodila u okviru vježbi i rada na terenu kroz različite scenarije, gdje su se polaznici upoznali sa uslovima i izvršavanjima svakodnevnih zadataka vezanih za rad sanitetske službe u vojnim formacijama.

Obuka se izvodila  i u vojnoj bazi “Aerodrom Mahovljani” gdje su polaznici imali obuku iz aeromedicinskog transporta pacijenata. U trećoj sedmici obuke razvijena je terenska stanica opšte medicinske pomoći (ROLE 1) gdje se vježbao rad bolničara na terenu i protok pacijenata od mjesta povrijeđivanja/oboljevanja do definitivnog zbrinjavanja.

U sklopu obuke, izvedena je i vježba ocjenjivanja uz upotrebu pirotehničkih sredstava, markiranata sa našminkanim ranama i povredama i psihotraumatizovanim pacijentima sa ciljem vjernog prikazivanja slučajeva.

Svi polaznici obuke su testirani praktičnim testovima po različitim vještinama i na kraju testom znanja. Obuka XVII klase polaznika stručno-specijalističke obuke Sanitetske službe je završena 11. juna uručivanjem sertifikata i pohvaljivanjem najboljih kandidata na obuci. Obuku je uspješno završilo sedam kandidata, dok jedan kandidat nije zadovoljio.

Obuku je izvodio instruktorski tim iz sastava OS BiH a čine ga ljekari i medicinski tehničari iz sastava 6.bLP. Glavni instruktor na kursu je bio CL Marko Sarić.

Obuku je zatvorila, komandir sanitetske čete u 6.bLP, major dr Jelisaveta Kockar, koja je naglasila da je ova obuka postala reper svih stručno-specijalističkih obuka jer je dignuta na visok nivo gdje se vide i određena međunarodna iskustva koja se primjenjuju na obuci i na kraju je čestitala novim bolničarima na uspješno završenoj obuci i uručila im sertifikate.

Za najboljeg polaznika na obuci proglašen je OR-3 Srđan Mlađenović.

6 FOTO GALERIJA