Vijesti

Izvršenјe Plana KTP MiMES u 2021. godini

Kontrolno tehnički pregled MiMES je planska i organizovana aktivnost u cilјu utvrđivanja ispravnosti, kompletnosti MiMES, ali i utvrđivanja uslova u kojima se ista skladišti i primjenjuju propisani standardi za njihovo skladištenje. Izvodi se svake godine, kontroliše se 5% MiMES od ukupne količine, u period od aprila do oktobra mjeseca, strogo poštujući mikroklimatske uslove.

U skladu sa Planom KTP MiMES za 2021. godinu, 21.06.2019. godine otpočeo je KTP MiMES na lokacijama za skladištenje municije, čime su OS BiH zvanično i otpočele sa KTP MiMES u 2021. godini. Navedenoj aktivnosti prethodile su određene organizacione i tehničke pripreme, kao što je priprema lјudstva, obezbjeđenje potrebnih materijalno-tehničkih sredstava i sl. Radovi su otpočeli i na lokacijama „Krupa“ Hadžići, „Bukova Greda“ Orašje, „Baćevići Mostar, „Duži Trebinje i „Krčmarice Banjaluka.

Osim na naprijed navedenim lokacijama, do kraja oktobra 2021.godine, 5% KTP MiMES radit će se na još šest lokacija OS BiH.

Planirana količina MiMES na kojoj će se izvršiti KTP u 2021.godini je 700 tona. Naprijed navedena količina MiMES bit će pregledana do kraja oktobra 2021. godine, kada je planiran završetak KTP za 2021. godinu.

Kontrolno tehnički pregled ima za cilј brzo selektovati municiju rizičnu za dalјe skladištenje, te utvrditi uzroke nastalih promjena ili pojave degradacije municije, a sve u cilјu obezbjeđenja sigurnog skladištenja, funkcionalne pouzdanosti municije i obezbjeđenja uslova za produženje životnog vijeka municije.

6 FOTO GALERIJA