Vijesti

Osnovni kurs za LOGREP korisnike/operatere 21-II na lokaciji kasarne „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj


Osnovni kurs za LOGREP korisnike/operatere 21-II počeo je 27.09.2021. godine, u organizaciji CKK/KL, u kasarni „Vojvoda Radomir Putnik“ u Doboju. Kurs pohađa 13 polaznika iz komandi i jedinica OS BiH u periodu od 27.09. do 01.10.2021. godine.

Komandant komande logistike brigadir Ernes Heleg, zvanično je otvorio kurs i polaznicima i instruktorima u svom obraćanju posebno istakao značaj obuke u korištenju LOGFAS softverskih alata u komandi i jedinicama OS BiH, te zaželio uspješan rad i usvajanje novih znanja.

Cilј ovog kursa je obuka logističkog personala u korištenju LOGFAS softverskog paketa, odnosno, njegovog dijela (modula) LOGREP, u cilјu podrške u radu organa logistike u organizovanju, kontroli i analiziranju logističkih podataka i potreba komandi i jedinica, što uklјučuje i uloge u planiranju, koordinaciji, analiziranju i izvršenju logističke podrške kako na nacionalnom nivou, tako i u NATO vježbama i operacijama.

Nakon završenog kursa, polaznicima kursa uručit će se certifikati sa kvalifikacijom „LOGREP operater“.

5 FOTO GALERIJA