Vijesti

Posjeta delegacije EUFOR-a na lokaciji „3. Maj“ Doboj


Komandant EUFOR-a generalmajor Alexander Platzer, je dana 19.10.2021. godine, posjetio radionicu za održavanje i uništavanje MIMES na lokaciji kasarne „3.Maj“ u Doboju.

Domaćini posjete ispred OS BiH bili su komandant Komande logistike brigadir Ernes Heleg i upravnik RzOiU MiMES pukovnik Slaviša Matić. Navedenoj aktivnosti ispred KP OS BiH prisustvovao je pukovnik Bekir Novkinić, G-4 KP OS BiH.

Cilј posjete je bio upoznavanja sa aktivnostima na rješavanju viškova nestabilne i nesigurne MiMES, te rad laboratorije za ispitivanje hemijske stabilnosti baruta.

Za komandanta EUFOR-a upriličen je informativni brifing od strane upravnika RzOiU MiMES pukovnika Slaviše Matić, gdje je pukovnik prezentovao organizaciju rada RzOiU MiMES, rezultate rada u proteklom periodu, trenutne aktivnosti, izazove u narednom periodu i kapacitete RzOiU MiMES, posebno sa aspekta rada laboratorije za ispitivanje hemijske stabilnosti baruta.

Nakon informativnog brifinga izvršen je obilazak lokacije, laboratorije za ispitivanje hemijske stabilnosti baruta, obilazak pogona za delaboraciju i održavanje MiMES-a, gdje se komandant EUFOR-a imao priliku upoznati sa samim procesom rada na održavanju i uništenju MiMES.

Na kraju aktivnosti generalmajor Platzer iskazao je zahvalnost na ukazanom gostoprimstvu i odao priznanje na zavidnim rezultatima i aktivnostima koje realizuje RzOiU MiMES Komanda logistike.

7 FOTO GALERIJA