Vijesti

Osnovni kurs za LOGFAS korisnike/operatere 21-II na lokaciji kasarne „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj


Na lokaciji kasarne „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj, u vremenskom periodu od 25.10.2021. do 29.10.2021. godine, u organizaciji Centra za kontrolu kretanja u Komandi logistike, realizuje se „LOGFAS kurs za štabne oficire i podoficire“ 21-II.

Kurs pohađa 13 polaznika iz komandi i jedinica OS BiH. Realizuje se u potpuno opremlјenom LOGFAS kabinetu, pri čemu su polaznicima omogućene savremene metode prezentacija, instrukcija, praktičnog rada i rješavanja zadataka na računarima. Načelnik štaba Komande logistike, pukovnik Zoran Batarilo, je zvanično otvorio kurs pri čemu je polaznicima i instruktorima u svom obraćanju posebno istakao značaj obuke u korišćenju LOGFAS softverskih alata u komandama i jedinicama OS BiH, te svim polaznicima zaželio uspješan rad i usvajanje novih znanja.

Kurs ima za cilј obuku pripadnika OS BiH u korištenju LOGFAS softverskog paketa, odnosno njegovog osnovnog dijela, a u cilјu podrške u radu pripadnika OS BiH u organizovanju, kontroli i analiziranju podataka i potreba komandi i jedinica što uklјučuje i potrebe u planiranju, koordinaciji, analizi i realizaciji logističke podrške u konkretnim uslovima. Nakon završenog kursa, polaznici kursa dobijaju certifikat o uspješno završenom kursu i sticanju kvalifikacije „LOGFAS korisnik“.

9 FOTO GALERIJA