Vijesti

Komandant NATO štaba Sarajevo posjetio lokacije „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj i „3.Maj“ Doboj


Delegacija NATO štaba Sarajevo, na čelu sa komandantom brigadnim generalom Eric Folkestad, 26. i 27.10.2021. godine, boravila je u radnoj posjeti lokacijama „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj i „3.Maj“ Doboj.

Komandant NATO štaba Sarajevo brigadni general Eric Folkestad, prvo je posjetio lokaciju „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj, gdje je delegaciju NATO štaba primio komandant Komande logistike, brigadir Ernes Heleg.

Upriličen je informativni brifing od strane komandanta Komande logistike brigadira Ernes Helega, kojim je delegacija NATO štaba iz Sarajeva upoznata sa misijom, strukturom i klјučnim zadacima Komande logistike.

Potom se delegacija NATO štaba uputila u komandu art.bat./6.pbr. koja se nalazi na istoj lokaciji. U art.bat./6.pbr. delegaciju NATO štaba primio je komandat 6.pbr., brigadir Radovan Jović i komandant art.bat./6.pbr., pukovnik Goran Sekulić.

Brigadni general Eric Folkestad i brigadir Ernes Heleg su, 27.10.2021. godine, obišli  lokaciju „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj, te se nakon obilaska lokacije uputili na lokaciju „3.Maj“ Doboj.

Cilј posjete lokaciji „3.Maj“ Doboj bio je upoznavanje komandanta NATO štaba sa aktivnostima i radom Radionice za održavanje i uništavanje MiMES, rad Laboratorije za ispitivanje hemijske stabilnosti baruta i raketnih goriva kao i razmještajem jedinice i infrastrukturom na lokaciji.

Upravnik RzOU, pukovnik Slaviša Matić, upriličio je informativni brifing, obilazak laboratorije za ispitivanje hemijske stabilnosti baruta, obilazak pogona za delaboraciju i održavanje MiMES-a.

Po završetku aktivnosti komandant Komande logistike brigadir Ernes Heleg izrazio je zahvalnost na posjeti i dosadašnjoj podršci i pomoći od strane NATO štaba u Sarajevu.

Brigadni general, Eric Folkestad, iskazao je zahvalnost na ukazanom gostoprimstvu i odao priznanje na zavidnim rezultatima i aktivnostima koje realizuje Komanda logistike.

8 FOTO GALERIJA