Vijesti

Ispitivanјe stabilnosti prirodno starenih goriva (baruta) – procjena životnog vijeka municije


Načelnik laboratorije EM OS BiH, poručnik Namir Halilović, po zanimanju magistar inženjerske hemije, pripadnik Laboratorije Energetskih Materija Oružanih snaga BiH/RzOiU MiMES, napisao je na engleskom jeziku knjigu Analysis of Stability of Naturally Aged Propellant - Assessment of Ammunition Lifetime (Ispitivanje stabilnosti prirodno starenih goriva (baruta) – Procjena životnog vijeka municije) i istu objavio 05. juna 2021. u saradnji sa izdavačkom kućom Eliva Press iz EU.

Poručnik Halilović je mladi istraživač, predavač i učesnik naučnih skupova iz više hemijskih oblasti, a protekle četiri godine je focus istraživanja usmjerio na pogonska goriva municije. Upravo iz toga razloga se javila ideja o objavi postignutih rezultata u vidu jedne naučne knjige, a što je inicirala izdavačka kuća Eliva Press. Ova izdavačka kuća se specijalizirala za izdavanje savremene literature iz različitih naučnih oblasti, ali je primat dat atraktivnim i konkretnim temama koje su aktuelne na širem evropskom tlu. Područje Zapadnog Balkana dugo vremena baštini naučno-istraživački rad, postoje individue istraživači koji marlјivo rade u cilјu razvoja oblasti namjenske/vojne industrije, a u taj rad se ubraja i tematika ove knjige.

U procesu istraživanja i dolaska do rezultata, učestvovao je tim istraživača s kojima je poručnik Halilović sarađivao, kao prof. na Univerzitetu u Tuzli dr. Ademović Zahida, šefica laboratorije Vojske Slovenije, Kaučič-Škufca Mojca magistar inžinjerske hemije - šefica Laboratorije za mikrobiološko ispitivanje hrane i vode Instituta GENOM iz BiH, Bašić-Halilović Azra i drugi. Knjiga predstavlјa skup eksperimentalnih rezultata na temu procjene životnog vijeka municije. Bavi se osnovnim i fundamentalnim temama vezanim za predikciju života pogonskih goriva/baruta i municije. Podijelјena je na šest cjelina, od kojih svaka posjeduje nove eksperimentalne pokazatelјe i opisuje postignuti fenomen i daje naučni zaklјučak.