Vijesti

Sastanak na ekspertnom nivou-podrška prijemu BiH u NTCC


U sklopu Plana bilateralne vojne saradnje između Ministarstva odbrane BiH i Ministarstva odbrane Republike Hrvatske za 2021. godinu, a vezano za aktivnost učešća predstavnika OS BiH na događaju pod oznakom BIH 06 - HNS – Sastanak na ekspertskom nivou/Podrška prijema BiH u NTCC.

Tim povodom, 28. i 29.10.2021. godine, na lokaciji „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj, boravila je tročlana delegacija OS Republike Hrvatske. Delegaciju je predvodio brigadir Zlatko Ceković. Komandant Komande logistike, brigadir Ernes Heleg, zaželio je dobrodošlicu delegaciji OS Republike Hrvatske. Kroz dvodnevni rad delegacije OS BiH i OS Republike Hrvatske radile su na konkretnoj izradi dokumenata potrebnih za pravilan i efikasan rad u oblasti podrške zemlјe domaćina (HNS-Host Nation Support). Radi se o slјedećim dokumentima: „SOP za postupanje u slučaju prolaska ili boravka pripadnika stranih oružanih snaga na teritoriji Bosne i Hercegovine“, „Uputstvo o popunjavanju i realizaciji zahtjeva za podršku zemlјe domaćina (SOR-Statement of Requirements)“ i „Instrukcija o načinu plaćanja pruženih usluga u ulozi zemnje domaćina“. Finalni rezultat kroz prednacrte navedenih dokumenata, bit će upućen u proceduru odobravanja u skaldu sa regulativom o izradi dokumenata iz obalsti odbrane u OS BiH.

Osim toga, druga tema ovih ekspertskih razgovora bila su iskustva Oružanih snaga Hrvatska po pitanju članstva u „Komitetu nacionalnih teritorijalnih komandanata (NTCC-National Teritory Commanders Committee), kojim trenutno predsjedava Republika Hrvatska, a Bosna i Hercegovina ima ulogu posmatrača u navedenom komitetu. Predstavnici OS Repubolike Hrvatske su iznijeli svoja iskustva i benefite koje se dobiju članstvom u navedenom komitetu, a po pitanju pružanja efikasne podrške u ulozi zemlјe domaćina. Na kraju ovih bilateralnih razgovora, komandant Komande logistike brigadir Heleg, zahvalio se delegaciji za konkretnu i nesebičnu pomoć koju OS Hrvatske pružaju Oružanim snagama BiH u oblasti logistike i posebno u oblasti podrške zemlјe domaćina, te su dogovoreni budući oblici saradnje u ovoj oblasti.

10 FOTO GALERIJA