Vijesti

Pripadnici OS BiH uručuju infracrvene toplomjere


Pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, 03.11.2021. godine, u vremenskom periodu od 09,00 do 10,00 časova, izvršili su dodjelu sredstava kao odgovor na “COVID-19”, 20 komada beskontaktnih infracrvenih toplomjera, Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u Tuzli.

Sredstva su donirana u MO i OS BiH od strane Euro-atlanskog centra za koordinaciju odgovora na nesreće NATO EADRCC” kao pomoć Bosni i Hercegovini u borbi protiv epidemija virusa “COVID-19”, sa preporukama da se dio donirane opreme dodijeli civilnim ustanovama na teritoriji Bosne i Hercegovine.

U okviru aktivnosti civilno-vojne saradnje, jedinice Operativne komande OS BiH, Komande obuke i doktrine, te Komande logistike su uručile civilnim zdravstvenim ustanovama u BiH ukupno 130 komada bezkontaktnih infracrvenih toplomjera modela TM A77.

Ispred Komande logistike, zadatak je realizovala sanitetska četa 5.batalјona logističke podrške. Zvaničnu primopredaju 20 toplomjera Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, izvršio je komandir sanitetske čete 5.bLP/KL major Jasmin Mehmedović. Ispred Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona infracrvene toplomjere primila je VD direktor ustanove dr. Sc. Maida Mulić.

Po završetku aktivnosti direktor ustanove dr. Sc. Mulić, iskazala je zahvalnost OS BiH za dodijelјena sredstva, te da će ista biti upotreblјena u predviđene svrhe. Također je istakla da se i u buduće nada unapređenju obostrane saradnje između OS BiH i Zavoda za javno zdravstvo TK u Tuzli.

4 FOTO GALERIJA