Vijesti

Predstavljanјe projekta obilježavanјa malog i lakog naoružanјa predstavnicima Međunarodne zajednice i sigurnosnih agencija u BiH


U organizaciji The HALO Trust i Komande logistike, na lokaciji skladišta „Teufik Buza“ Visoko, 03. i 04.11.2021.godine, realizovana je aktivnost predstavlјanja projekta obilјežavanja malog i lakog naoružanja u Oružanim snagama BiH.

Predstavlјanju projekta, 03.11.2021.godini, prisustvovali su predstavnici međunarodne zajednice u BiH: Načelnik štaba Glavne komande EUFOR-a brigadni general Szilárd Geröfi, Savjetnik komandnata EUFOR-a za naoružanje i MiMES brigadir Martin Tracshler, Ambasador Švicarske u BiH nj.e. Daniel Hunn, te predstavnici ambasada Nјemačke, Francke, Velike Britanije i SAD u BiH. Goste je pozdravio komandant Komande logistike, brigadir Ernes Heleg, koji je u svom obraćanju izrazio riječi zahvalnosti međunaorndoj zajednici u BiH, predvođenoj EUFOR-om i The HALO Trust, koji su omogućili svojim donacijama i podrškom da Oružane snage BiH implementiraju međunarodne standarde i zakonsku obavezu koji se odnose na obolјežavanje i registraciju malog i lakog naoružanja.

U nastavku aktivnosti izvršena je praktična demonstracija procesa obolјežavanja i registracije malog i lakog naoružanja, te predstavlјanje narednih koraka na označavanju sanduka sa naoružanjem i municijom primjenom savremenih tehnoloških postupaka i korištenje QR koda.

Izvršeno je predstavlјanje projekta obilјežavanja i registracije malog i lakog naoružanja, 04.11.2021.godine, za predstavnike Ministarstva spolјne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije BiH, MUP-a Brčko Distrikta, MUP-a Kantona Sarajevo i SIPA. Goste je pozdravio komandant Glavne logističke baze, brigadir Boris Perišić, nakon čega su gosti imali priliku da prisustvuju praktičnim radnjama obilјežavanja malog i lakog naoružanja koje je vraćeno sa korištenja u operacijama podrške miru van BiH.

6 FOTO GALERIJA