Vijesti

Sastanak na ekspertskom nivou


U periodu od 15. do 17.12.2021. godine u skladu sa odobrenim PBVS između MO BiH i MO RH realizovana je aktivnost pod oznakom HR05 – HNS sastanak na ekspertskom nivou – podrška prijema BiH u NTCC u Republici Hrvatskoj, a u cilјu pripremnih aktivnosti za uklјučivanje OS BiH u rad NTCC (National Territorial Commanders Committee).

U  kasarni „Croatia“ realizovan je prijem tima iz Komande logistike OS BiH (pukovnik Darko Jelić, major Siniša Velaga i major Emir Hadžikadunić) od strane tima ZzP OS RH na čelu sa brigadirom Zlatkom Cekovićem (LOS/ZzP).

Nastavak planiranih aktivnosti realizovan je u kasarni „Vrapčanski potok-strelište“. Organizovane su planirane aktivnosti na kojima je osim tima iz BiH prisustvovao i vojni ataše iz BiH brigadir Mato Đukić. Navedenom timu iz OS RH na radionici se priklјučio brigadir Želјko Ričko (šef odsjeka za integraciju/ J-4/GS/OS RH).

Poslije uvodnih riječi, započeo je tematski dio prema slјedećem: prezentacija „Podrška zemlјe domaćina-Host Nation Support /HNS) koju je prezentovao major Darko Hruška (odjelјenje za HNS/ZzP) i prezentacija „The National Territorial Commanders Committee-NTCC) koju je prezentovao major Zlatko Krznar (odjel za HNS/J-4).

Komandant Komande logistike OS BiH, brigadir Ernes Heleg, obratio se prisutnima na radionici putem VTC, te istakao značaj u radu vezano za predmetnu aktivnost.

Po završetku aktivnosti izvršeno je uručivanje službenih poklona.

2 FOTO GALERIJA