Vijesti

Radionica na temu “Izrada Plana operacija sa MIMES u 2022. godini“


Na lokaciji „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj, u organizaciji Komande logistike, 29.12.2021. godine, realizovana je jednodnevna radionica na te temu „Izrada Plana operacija sa MiMES (municijom i minsko-eksplozivnim sredstvima) u 2022. godini“.

U radu radionice učestvovali su zamjenik načelnika ZŠ OS BiH za resurse generalmajor Gojko Knežević, zamjenik komandanta KP OS BiH za resurse brigadir Rusmir Mrković, stručni savjetnik za MiMES u MO BiH brigadir Darko Marjanović, komandant Komande logistike brigadir Ernes Heleg sa stručnim timom iz Komande logistike, predstavnici Uprave za logistiku ZŠ OS BiH i Odjelјenja za logistiku KP OS BiH.

Na radionici je analizirana realizacije Plana operacija sa MiMES u 2021. godini. Svi učesnici radionice su saglasni da su uloženi izvanredni napori na realizaciji pomenutog zadatka, da, što je najbitnije, nije bilo vanrednih događaja niti incidenata u toku rada sa MiMES te da su postignuti odlični rezultati u oblasti operacija sa MiMES.

Nakon analize realizacije Plana operacija sa MiMES u 2021. godini učesnici radionice izvršili su analizu nacrta prijedloga „Plana operacija sa MiMES“ za 2022. godinu, izrađenog od strane Sekcije za municiju (klasa V), kroz slјedeće oblasti:

- Delaboracija i uklanjanje nesigurnih MiMES,

- Kontrolno-tehnički pregledi i praćenje kvalitativnog stanja MiMES,

- Rad laboratorije za analizu barutnih punjenja municije,  

- Stanje infrastrukture na lokacijama skladištenja MiMES i prijedlozi za redukciju broja neuslovnih skladišta.

Učesnici radionici su kroz konkretne prijedloge i sugestije dali doprinos da konačna verzija Plana operacija sa MiMES u 2022. godini bude kvalitetnija i efikasnija, a sve u cilјu postizanja konačnih cilјeva operacija sa MiMES: povećanje sigurnosti na lokacijama skladištenja MiMES i smanjenje rizika od nastanka vanrednih događaja i smanjenje opasnosti kako po personal OS BiH, tako i prema okruženju i lokalnim zajednicama.

10 FOTO GALERIJA