Vijesti

Osnovni Kurs za LOGREP korisnike/operatere 22-I na lokaciji kasarne „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj


Osnovni kurs za LOGREP korisnike/operatere 22-I počeo je 07.02.2022. godine, u organizaciji CKK/KL, u kasarni „Vojvoda Radomir Putnik“ u Doboju. Kurs pohađa 11 polaznika iz komandi i jedinica OS BiH u periodu od 07.02. do 11.02.2022. godine.

Komandant Komande logistike, brigadir Ernes Heleg, zvanično je otvorio kurs i polaznicima i instruktorima u svom obraćanju posebno istakao značaj obuke u korištenju LOGFAS softverskih alata u komandi i jedinicama OS BiH, te zaželio uspješan rad i usvajanje novih znanja. Takođe je napomenuo važnost pridržavanja preventivnih mjera u borbi protiv infekcije izazvane virusomCOVID 19“.

Cilј ovog kursa je obuka logističkog personala u korištenju LOGFAS softverskog paketa, odnosno, njegovog dijela (modula) LOGREP, u cilјu podrške u radu organa logistike u organizovanju, kontroli i analiziranju logističkih podataka i potreba komandi i jedinica, što uklјučuje i uloge u planiranju, koordinaciji, analiziranju i izvršenju logističke podrške kako na nacionalnom nivou, tako i u NATO vježbama i operacijama. Nakon završenog kursa, polaznicima kursa uručit će se certifikati sa kvalifikacijom „LOGREP operater“.

9 FOTO GALERIJA