Vijesti

Primopredaja dužnosti Komandanta 7. bataljona logističke podrške KL OS BiH

Svečanim postrojavanjem pripadnika 7. bataljona logističke podrške KL OS BiH, 14. februara 2022. godine, uz prisustvo komandanta Komande logistike OS BiH brigadira Ernesa Helega, izvršena je primopredaja dužnosti komandanta 7. bataljona logističke podrške  KL OS BiH između pukovnika Dragana Đurđića koga zastupa Izvršni oficir major Nijaz Smajlović i novoimenovanog komandanta majora Željka Božića, na lokaciji aerodroma „Mahovljani“.

Nakon predaje raporta, izvršeno je potpisivanje Zapisnika o primopredaji dužnosti Komandanta 7. bataljona logističke podrške KL OS BiH, čime je major Željko Božić i zvanično preuzeo dužnost komandanta 7. bataljona logističke podrške.

10 FOTO GALERIJA