Vijesti

Stručno -specijalističke obuke XXVI klase vojnika


U jedinicama Komande logistike izvedene su stručno-specijalističke obuke novoprimlјenih vojnika XXVI klase u periodu od 31.01. do 25.02.2022 godine.

U skladu sa GPO Komande logistike izvođene su slјedeće stručno-specijalističke obuke (SSO) u jedinicama KL:

-   Stručno-specijalistička obuka novoprimlјenih vojnika prometne službe, 31.01. do 18.02.2022 godine na lokaciji „Butila“ Sarajevo (GLB),

-   Stručno-specijalistička obuka novoprimlјenih vojnika građevinske službe, 31.01. do 18.02.2022  godine na lokaciji „Božan Šimović“ Čaplјina (4.bLP),

-   Stručno-specijalistička obuka novoprimlјenih vojnika tehničke službe, 31.01. do 18.02.2022  godine  na lokaciji „Dubrave“ Živinice (5.bLP).

-   Stručno-specijalistička obuka novoprimlјenih vojnika intendantske službe, 31.01. do 18.02.2022 godine na lokaciji „Rajlovac“ Sarajevo (8.bLP)

-   Stručno-specijalistička obuka novoprimlјenih vojnika sanitetske službe, 31.01. do 25.02.2022 godine na lokaciji „Kozara“ Banjaluka (6.bLP).

Sve jedinice su na vrijeme izvršile neophodne personalne i tehničke pripreme, za realizaciju stručno-specijalističkih obuka novoprimlјenih vojnika.

Uslovi u kojima se nastava realizovala zadovolјavaju sve postavlјene standarde, uz korišćenje  namjenskih  naučno-nastavnih  sredstava. Obuka je realizovana shodno dostavlјenom Planu za realizaciju SSO novoprimlјenih vojnika i izvedene su sve predviđene nastavne teme.

SSO je pohađalo 50 polaznika. Po završetku obuke svi polaznici su pristupili polaganju ispita koji  su uspješno položili. Nakon položenog ispita, polaznicima kursa su uručeni certifikati.

 

Najbolјe rezultate na stručno-specijalističim obukama ostvarili su slјedeći vojnici po službama:

-        U prometnoj službi najbolјe rezultate je ostvario  OR-1 Miloš Gužvić, (6 pbr), 

-        U građevinskoj službi najbolјe rezultate je ostvario OR-2 Armin Jašarević, (8.bLP), 

-        U tehničkoj službi najbolјe rezultate je ostvarila OR-1 Nejla Atajić, (8.bLP),

-        U intendantskoj službi najbolјe rezultate je ostvario OR-1 Amar Idrizović,(2.pb/6. pbr),

-        U sanitetskoj službi najbolјe rezultate je ostavrila OR-1 Ajla Kruškonja, (4.bLP).

10 FOTO GALERIJA