Vijesti

„LOGFAS” Osnovni kurs za operatere podataka 22-I na lokaciji kasarne „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj


Na lokaciji kasarne „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj, u vremenskom periodu od 14.03.2022. do 18.03.2022. godine, u organizaciji Centra za kontrolu kretanja u Komandi logistike, realizuje se „LOGFAS“ kurs za operatere podataka 22-I. Kurs pohađa 8 polaznika iz komandi i jedinica OS BiH.

Kurs se realizuje u potpuno opremlјenom LOGFAS kabinetu, pri čemu su polaznicima omogućene savremene metode prezentacija, instrukcija, praktičnog rada i rješavanja zadataka (vježbi) na računarima. Komandant Komande logistike brigadir Ernes Heleg je zvanično otvorio kurs pri čemu je polaznicima i instruktorima u svom obraćanju posebno istakao značaj obuke u korišćenju LOGFAS softverskih alata u komandama i jedinicama OS BiH, te svim polaznicima zaželio uspješan rad i usvajanje novih znanja.

Kurs ima za cilј obuku pripadnika OS BiH u korištenju LOGFAS softverskog paketa, odnosno njegovog osnovnog dijela, a u cilјu podrške u radu pripadnika OS BiH u organizovanju, kontroli i analiziranju podataka i potreba komandi i jedinica što uklјučuje i potrebe u planiranju, koordinaciji, analizi i realizaciji logističke podrške u konkretnim uslovima.

Nakon završenog kursa, polaznici dobijaju sertifikat o uspješno završenom kursu pri čemu stiču kvalifikaciju LOGFAS operater“.

5 FOTO GALERIJA