Vijesti

Posjeta savjetnika za logističku doktrinu u NATO štabu u Sarajevu jedinicama Komande logistike


Potčinjene jedinice Komande logistike u vremenskom periodu od 17.02.2022. do 14.03.2022. godine, posjetio je savjetnik za logističku doktrinu iz NATO Štaba u Sarajevu pukovnik Günter Zsifkovits.

Komandanti potčinjenih jedinica Komande logistike su putem informativnog brifinga upoznali savjetnika za logističku doktrinu iz NATO Štaba u Sarajevu pukovnik Günter Zsifkovits sa misijom i zadatcima svojih jedinica kao i saradnji sa EUFOR-om i NATO.

Cilј posjete je bio sticanje dodatnog dojma o logističkoj situaciji i procesima u OS BiH. Prilikom posjeta potčinjenim jedinicama Komande logistike, savjetnik za logističku doktrinu je obišao objekte koje duže potčinjene jedinice, a u kojima su smješteni pripadnici jedinica i MTS.

Savjetnik za logističku doktrinu iz NATO Štaba u Sarajevu pukovnik Günter Zsifkovits izrazio je zadovolјstvo posjetom potčinjenim jedinicama Komande logistike, čestitao pripadnicima jedinica na postignutim rezultatima i izrazio spremnost za saradnju i pomoć u dalјnjem radu.

11 FOTO GALERIJA