Vijesti

Posjeta parlamentarnog vojnog povjerenika lokaciji „Butile“ Sarajevo


Parlamentarni vojni povjerenik BiH, Boško Šilјegović, generalni inspektor u MO BiH brigadni general Mirsad Ahmić, pomoćnik MO BiH za nabavku i resurse gospodin Borislav Jezeraškić, zamjenik Komandanta KP OS BiH za resurse brigadir Rusmir Mrković, inspektor u KP OS BiH brigadir Branislav Borodenko i komandant KL brigadir Ernes Heleg, 15. marta 2022. godine posjetili su Glavnu logističku bazu na lokaciji „Butila” Sarajevo.

Cilј posjete je bio pružanje pomoći i informiranje iz nadležnosti Generalnog inspektorata MO BiH i Parlamentarnog vojnog povjerenika BiH, te sagledavanje uslova života i rada pripadnika OS BiH na pomenutoj lokaciji. Pomenutu delegaciju je primio komandant GLB brigadir Boris Perišić, koji je tom prilikom održao informativni brifing u kojem je prisutne upoznao sa trenutnim stanjem u jedinici, zadacima, obavezama i izazovima u radu sa kojima se jedinica susreće. Nakon završenog informativnog brifinga izvršen je obilazak pomenute lokacije.

4 FOTO GALERIJA