Vijesti

Osnovna podoficirska obuka Rukovaoca MS (realizacija praktičnog dijela obuke-obuka uz rad)

U periodu 18.04. do 28.04.2022. godine na lokacijama i u jedinicama u nadležnosti Komande logistike realizuje se praktični dio obuke-obuka uz rad polaznika osnovne podoficirske obuke Rukovaoca MS po sljedećem:

-   Lokacija „Rajlovac“ u 8.bLP: Intedantska, Sanitetska, Građevinska i Saobraćajna služba,

-   Lokacija „Butile“: Rukovaoci klase III,

-   Lokacija „Krupa Hadžići: Rukovaoci klase V,

-   Lokacija „Tufo Buza“ Visoko: Rukovaoci klase VII,

 

Ukupno polaznika osnovne podoficirske obuke: 15 polaznika iz sastava Komande logistike i 3 polaznika iz sastava OK OS BiH.