Vijesti

Sastanak povodom podrške izrade doktrinarnih publikacija OS BiH u 2022. godini

Dana 10. maja 2022. godine na lokaciji „Vojvoda Radomir Putnik“ u Doboju održan je radni sastanak radi sagledavanja stanja u kojoj je fazi izrada doktrinarnih publikacija OS BiH za 2022. godinu. Sastanak su vodili komandant Komande logistike brigadir Ernes Heleg i oficir za doktrinu KOiD-a kapetan Munever Sulјić. Na sastanku su usaglašene informacije dokle se došlo sa izradom doktrinarnih publikacija, izdati zadaci za naredni period sa rokovima realizacije faza izrade doktrinarnih publikacija. Dogovoren je zajednički prijedlog prema pretpostavlјenoj komandi da pripadnici koji su u sastavu radnih grupa budu i dalјe u sastavu istih iako nisu u sastavu Komande logistike.

10 FOTO GALERIJA