Vijesti

Osnovni kurs za LOGREP korisnike i operatere


Osnovni kurs za LOGREP korisnike/operatere 22-2 počeo je 26.09.2022. godine, u organizaciji CKK/KL, u kasarni „Vojvoda Radomir Putnik“ u Doboju. Kurs pohađa 12 polaznika iz komandi i jedinica OS BiH u periodu od 26.09. do 30.09.2022. godine.

Komandant Komande logistike, brigadir Ernes Heleg, zvanično je otvorio kurs i polaznicima i instruktorima u svom obraćanju posebno istakao značaj obuke u korištenju LOGFAS softverskih alata u komandi i jedinicama OS BiH, te zaželio uspješan rad i usvajanje novih znanja. Cilј ovog kursa je obuka logističkog personala u korištenju LOGFAS softverskog paketa, odnosno, njegovog dijela (modula) LOGREP, u cilјu podrške u radu organa logistike u organizovanju, kontroli i analiziranju logističkih podataka i potreba komandi i jedinica, što uklјučuje i uloge u planiranju, koordinaciji, analiziranju i izvršenju logističke podrške kako na nacionalnom nivou, tako i u NATO vježbama i operacijama.Nakon završenog kursa, polaznicima kursa uručit će se certifikati sa kvalifikacijom „LOGREP operater“.

9 FOTO GALERIJA