Vijesti

Realizacija posjete pripadnika OS BiH srukturama Vojske Republike Slovenije u organizaciji Misije OSCE-a u BiH


Razmjena iskustava u ispitivanju hemijske stabilnosti pogonskih goriva municije u cilјu prognoziranja životnog vijeka municije, a koja se mogu iskoristiti za rad u strukturama obje laboratorije.

Pripadnici  laboratorije  i  predstavnik  Misije  OSCE-a  u  BiH  su  uspješno  realizovali  stručnu posjetu Fizičko-hemijskoj laboratoriji Vojske Republike Slovenije u periodu od 19.09. do 23.09.2022. godine. Cilј  stručne  posjete bio je  razmjena  iskustava  u  ispitivanju  hemijske  stabilnosti  pogonskih goriva municije u cilјu prognoziranja životnog vijeka municije, a koja se mogu iskoristiti za rad u strukturama obje laboratorije. Pripadnici laboratorije poručnik Namir Halilović, zastavnik Dražen Starčević, CL Igor Malešević i Misije OSCE-a u BiH gospodin Semin Numić zajednički su učestovali u aktivnosti razmjene iskustava i predstavlјanju stručnih znanja iz oblasti stabilnosti pogonskih goriva i upravlјanja životnim ciklusom municije. Prilikom realizacije aktivnosti učesnici su se detalјnije upoznali sa primjenom novih metoda na polјu upravlјanja životnim ciklusom municije, od čega izdvajamo:

-Induktivno vezana plazemska masna spektrometrija (ICP-MS)

-Infracrvena spektroskopija s Fourierovom transformacijom (FTIR)

-Tečna hromatografija visoke djelotvornosti (HPLC)

-Electronic Pressure Velocity and Action Time (EPVAT) test municije.

Učesnici su se fokusirali na upoznavanje postignutih iskustava Vojske R. Slovenije na interesnom polјu, te u skladu sa tim su obišli fabriku AREX Defense u Šentjermeju i upoznali se sa industrijskom upotrebom pogonskih goriva u realnim proizvodima namjenske industrije, sa osvrtom na važnost primjene standarda kontrole kvalitete u svim segmentima praćenja proizvodnje. Fokus obilaska je bio upoznavanje sa procedurama skladišta i korištenja pogonskih goriva municije u proizvodnji, te praćenje kvaliteta goriva po prijemu i izdavanju istog. U sklopu razmjene stručnih znanja iz oblasti energetskih materijala, učesnici aktivnosti su obišli  vojnu  radionicu  u  Borovnici  gdje  su  organizovali  radni  sastanak  sa  cilјem sagledavanja uticaja na okolinu (zrak, zemlјište, voda, bilјni i životinjski svijet, čovjek) postrojenja  za  obradu  municije (remont  municije)  sa  posebnim  osvrtom  na  proces toplјenja TNT-a i rad sa delaborisanim pogonskim gorivima municije. Tom aktivnošću su unaprijeđena znanja i stvoreni zaklјučci i ideje koje bi se mogle primijeniti u kapacitetima OS BiH, a koja će značajno unaprijediti zaštitu životne sredine od polutanata (energetskih materijala). Posjete ove vrste su od iznimne važnosti za razvoj laboratorije, te pružaju važnu priliku za razmjenu znanja i iskustava i diskusiju o radnim laboratorijskim izazovima koji se tiču ispravnijeg kategorisanja municije.

4 FOTO GALERIJA