Vijesti

DOBROVOLjNO DAVANјE KRVI U OPŠTINI DOBOJ JUG

Pripadnici Komande logistike: por. Azer Dautović, ppor. Ana Stamenić, ppor. Alen Šimić i ppor. Ahmedin Brkić su dana 05.10.2022. godine svojim učešćem odnosno dobrovolјnim davanjem krvi dali doprinos akciji dobrovolјnog davanja krvi kao i popuni rezervi krvi u Domu zdravlјa opštine Doboj Jug.

6 FOTO GALERIJA