Vijesti

Komandantski pregled u 5.bLP


Komandant Komande logistike brigadir Ernes Heleg sa starješinama štaba Komande logistike boravio je u 5.bLP na lokaciji „VB Dubrave“ u Tuzli dana 06. oktobra 2022. godine radi izvršenja komandantskog pregleda.

Poslije predaje raporta komandantu Komande logistike i prijema ekipe starešina iz sastava štaba i uvodnog brifinga, starješine štaba su po svojim elementima izvršile kontrolu stanja u jedinici.

Na završnom brifingu komandant Komande logistike je prezentovao prisutnima nađeno stanje i dao smjernice za budući rad Komandant 5.bLP major Emir Hadžikadunić se zahvalio komandantu Komande logistike i starješinama štaba na ukazanim smjernicama radi olakšanja budućeg rada.

4 FOTO GALERIJA