Vijesti

Realizacija kursa „LOGFAS za štabne oficire i podoficire 23-I“


Na lokaciji kasarne „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj, u vremenskom periodu od 13.03.2023. do 17.03.2023. godine, u organizaciji Centra za kontrolu kretanja u Komandi Logistike, realizuje se „LOGFAS kurs za štabne oficire i podoficire“ 23-1.

Kurs pohađa 14 polaznika iz komandi i jedinica OS BiH. Kurs se realizuje u potpuno opremljenom LOGFAS kabinetu, pri čemu su polaznicima omogućene savremene metode prezentacija, instrukcija, praktičnog rada i rješavanja zadataka (vježbi) na računarima. Načelnik CKK brigadir Šefik Čimpo je zvanično otvorio kurs pri čemu je polaznicima i instruktorima u svom obraćanju posebno istakao značaj obuke u korišćenju LOGFAS softverskih alata u komandama i jedinicama OS BiH, te svim polaznicima u ime komandanta i u svoje lično ime zaželio uspješan rad i usvajanje novih znanja.

Kurs ima za cilj obuku pripadnika OS BiH u korištenju LOGFAS softverskog paketa, odnosno njegovog osnovnog dijela, a u cilju podrške u radu pripadnika OS BiH u organizovanju, kontroli i analiziranju podataka i potreba komandi i jedinica što uključuje i potrebe u planiranju, koordinaciji, analizi i realizaciji logističke podrške u konkretnim uslovima.

Nakon uspješno završenog kursa, polaznici kursa dobijaju certifikat o uspješno završenom kursu i sticanju kvalifikacije „LOGFAS korisnik“.

5 FOTO GALERIJA