Vijesti

Štabna kontrola u 5.bLP

Načelnik štaba Komande logistike pukovnik Darko Jelić sa starešinama štaba Komande logistike boravio je u štabnoj kontroli u 5.bLP na lokaciji „VB Dubarave“ u Tuzli, 16.marta 2023.godine u vremenu 10,00- 15,00 časova. Poslije prijema ekipe starešina iz sastava štaba i uvodnog brifinga, starešine štaba su po svojim elementima izvršile kontrolu rada u jedinici. Na završnom brifingu Načelnik štaba je prezentovao prisutnima nađeno stanje i dao smjernice za budući rad. Komandant 5.bLP pukovnik Emir Hadžikadunić se zahvalio starešinama štaba na ukazanim smjernicama radi olakšanja budućeg rada.

3 FOTO GALERIJA